Monthly Archives: November 2018

Keterangan Ahli dan Kedudukannya dalam Perkara Perdata dan Arbitrase

Keterangan Ahli dan Kedudukannya dalam Perkara Perdata dan Arbitrase

Oleh      :               Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Dalam suatu tahap proses penyelesaian sengketa perdata, baik melalui pengadilan negeri ataupun arbitrase, para pihak berperkara (baik penggugat ataupun tergugat) seringkali memanggil ahli untuk memberikan keterangan sesuai kompetensinya yang fungsinya adalah untuk meneguhkan dalil salah satu pihak tersebut dalam persidangan. Biasanya, keterangan ini diberikan secara lisan, walau tidak jarang pula ditemui berbentuk…

Read more

Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa dan Kaitannya dengan Permohonan Arbitrase

Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa dan Kaitannya dengan Permohonan Arbitrase

Oleh :    Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Pendahuluan Daftar Hitam secara prinsip adalah daftar yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Negara(K/L/D/I) yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa (“Penyedia”) yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (“PA/KPA”) berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/ atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan…

Read more

WhatsApp WhatsApp us