Tag: alat bukti

Keterangan Ahli dan Kedudukannya dalam Perkara Perdata dan Arbitrase

Keterangan Ahli dan Kedudukannya dalam Perkara Perdata dan Arbitrase

Oleh      :               Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Dalam suatu tahap proses penyelesaian sengketa perdata, baik melalui pengadilan negeri ataupun arbitrase, para pihak berperkara (baik penggugat ataupun tergugat) seringkali memanggil ahli untuk memberikan keterangan sesuai kompetensinya yang fungsinya adalah untuk meneguhkan dalil salah satu pihak tersebut dalam persidangan. Biasanya, keterangan ini diberikan secara lisan, walau tidak jarang pula ditemui berbentuk…

Read more

WhatsApp WhatsApp us